Финландско образование – тайните на успеха

финландско образование, светлина, педагогика

Финландия се класира на челните места във всички PISA оценки, провеждани на всеки три години от 2000 сред страните от ОИСР. PISA се занимава с оценяване на 15 годишни ученици по математика, природни науки и четене. Особената ценност в резултатите е, че измежду финландските ученици разликата между тези с най-високи и тези с най-ниски резултати е малка, и че нивото на техните способности е еднакво във всички училища.

PISA: Финландските младежи на челни места

Класиране Финландия

2012 2009 2006 2003
Четене и разбиране
ОИСР държави 3 2 2 1
Всички участници 6 3 2 1
Математика
ОИСР държави 6 2 1 1
Всички участници 12 6 2 2
Наука
ОИСР държави 2 1 1 1
Всички участници 5 2 1 1
Разрешаване на казуси
ОИСР държави 4 2
Всички участници 9 2

От една страна, богата на петрол, попитали финландската министърка на образованието дали могат да „се закупят” финландските училища.

Един типичен ден на финландското дете, което е първи или втори клас е следният: то отива на училище до 12.30 часа, след това ако иска има „клубове”. За страната е нормално детето да прекарва няколко часа само в къщи или у приятелче. Вкъщи разхожда кучето, ако има, закусва, прави си домашните ( ако има такива, то те са до 10-15 минути), след това играе навън или отива с автобуса на танцова практика например.

Директорката на едно училище във филма на на Майкъл Мур казва „на тях им е позволено да бъдат деца за толкова кратко време”. Тази фраза сякаш задължава осъзнатият човек да предостави …… детство. Но това не е достатъчно, защото психологически детето освен време за игри, има нужда да бъде прието, и то добре прието. Затова там много се държи разликата между знанията на децата да е минимална, дори ако се налага да се работи с дадено дете повече. Това, както и резултатите от Пиза, показват нагледно как една структура воистина е толкова силна, колкото и най-слабото и звено.

„Ние предлагаме индивидуални грижи за всеки ученик. Учителите често имат помощник, който може да насърчава по-слабите ученици. Идеята е, че училището се нагажда спрямо всеки отделен ученик.”

                                   Хена Виркунен, министър на образованието на Финландия

Как е постигнато това? Е, вече има толкова философски и психологически направления, които предоставят щедро готови заключения, че просто трябва да се вземе най-доброто от всяка, би казал прагматикът. И така те взеха:

От анропософията взеха детето като център. Воденето по естествените „вълни на интерес” (Монтесори) и извеждането на индивидуалната нишка на личността (Валдорф) доказаха през 20-ти век ефективността си.

От технологичният век взеха необходимостта да се борави с информация и те включиха истински интерактивно обучение. От сложните социо-икономически и климатични промени и изскванията, които носят те, взеха работата в екип и проектното ориентиране.

От развитията в здравната сфера (предпочитам този термин пред медицина) взеха принципа “mens sana in corpora sano” (здрав дух в здраво тяло) и децата от малките класове задължително се водят навън, дори когато е студено.

От когнитивната психология взеха домашният уют и задължителното разнообразие за пълноценното развитие на мозъка – изкуства, спорт, готвене.

Същността на антропософската философия, която от началото на двадесети век и ражда образоветелни методи като Валдорф, Монтесори, Дъновистката Слънчева педагогика, Глен Доман и други, е в това, че поставя човекa (в случая детето/ученикa) в центъра и завърта около него организацията, методите, контролът, „допълнителните” дейности, изграждайки отношение на обкръжението към детето. Децата са тези, които определят например какви съоръжения да има на площадката (архитектите ги слушат), в каква поза/облекло да учат, как да са обути в училище, представяте ли си? Така, те се научават, че наистина могат да сътворят това, което искат! Насоките към проектно образование и към това, те да могат да търсят, анализират и боравят с информация, вместо да я зубрят потвърждават тази насока (там няма изпитване „на дъска”).

Кой гради тази блага детска вселена? Разбира се, финландският успех е поради много фактори (излишно е да споменаваме бюджет), но все пак, като най-важен, задължително трябва да откроим Негово Величество Учителят. Не можем да не се изкушим да кажем – точно както винаги е било тук – учителят там сега е всичко, а тук той е всичко само в добрите училища или тези с късмет. Учителите – те са подготвени с впечатляващ университетски curriculum, състезавали са се с още 8 други, за да получат мястото, и са образовани като педагози и психолози, освен първоначалната си специалност. Разполагат с огромна свобода относно кое как да се преподаде. Например, учителят пита учениците на дъската, а те му отговарят във чат на живо.  Ученици на 9г. правят презентация на Power point с материали, събрани от … гората или както е тук в ЧОУ „Светлина“ в операционна зала.

финландско образование

Посещение на учениците от „Светлина“ в Централната ветеринарна клиника, по програмата за ранно професионално ориентиране на училището

Тук се разчита на работата на специалистите за превенция и  във финландските училища не се допуска да има изоставащи деца. Именно този екип от специалисти се грижи за това всяко дете да получи нивото на образование, от което се нуждае. Емоционалното и когнитивното развитие при децата вървят ръка за ръка, и формулата емоционален комфорт, следователно когнитивен успех, е вярната според специалисти, затова нищо чудно, че резултатите от финландската образователна система са толкова добри. Тук, ако в дадено училище има среда, в която е осигурен емоционалния комфорт и индивидуален подход към всяко дете, то това училище се препоръчва от специалисти психолози и логопеди, които стават „адвокати“ на училището по убеждение. Единствено в ЧОУ „Светлина“ разполагат, както във всяко финландско училище, с екип от социален специалист, логопед и психолог, както разполага всяко едно училище там. Децата се наблюдават от специалисти, като учителите са обучени да разпознават и рано да откриват  затруднения в ученето, говоренето или развитието. Специалистите организират и общи занятия, например курс по mindmapping с учениците и родителите. Учителите имат както педагогическо, така и психологическо образование.

Има обаче и една отлика в нашето образование, която считаме за достойна за последване от други. Особено на фона на тоновете помия, които се хвърлят върху българското образование. Дълбокото вкореняване на стремежа на българина към това, ако едно дете/младеж покаже качества, то да се „изпрати” да учи, т.е. да му се обърне внимание. Тук се отбелязва един съществен плюс по скоро за нашата образователна система, да! Резултатите са налице всяка година – олимпийци, шахматисти, чужди езици и култури и т.н.

финландско образование

Щура химична лаборатория в „Светлина“

Тук също, както там в ранна детска възраст, за децата се грижат родителите им. Ако ходят на ясла, то там играят, излизат навън или спортуват. На родителите е позволен дълъг отпуск по майчинство. Родителите могат да избират между общински и частни детски градини, както и да изберат дневна грижа в нечий дом.

Също така, шестгодишните, и тук, и там, имат достъп до предучилищно образование, както в училище, така и в детската градина. Почти всички шестгодишни са в предучилищна група. Ако е необходимо, детето може да започне една година по-късно или една година по-рано, след оценка дали е готово.

Обществото има нужда от нови форми на активност и промени във възпитанието на всички – и големи и малки, но поне относно малките нямаме извинение, ако не пораснат научени да опазват околната среда, да потребяват по-малко, да учат цял живот, за рисковете и ползите от модерните технологии, пандемиите и масовите миграции. Общото между Финландия и България е, че и двете са подложени на огромен информационен, по-често манипулативен поток, както и движение на хора, които новости поставят сериозни предизвикателства пред традиционното образование. От друга страна, колкото по-образована е една нация, толкова по-добре ще посрещне сложните предизвикателства на днешният свят.

Няма коментари

Напиши коментар