Ефективно учене чрез Mind Mapping (мисловни карти)

мисловни карти, mind mapping, уроци, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина, svetlina

Мисловните карти (Mind Mapping) представляват графичен инструмент, който дава възможност по креативен и организиран начин да бъдат изразени мисли, идеи и знания. Те са приложими във всеки един аспект от нашия живот и ефективността и яснотата на техния израз имат за задача да подобрят представянето на ползвателите им.

Тони Бюзан е създателят на метода Mind Mapping и се смята за един от най-големите специалисти в света в областа на визуалното мислене. Бюзан е водещ лектор на тема мозък и учене и е изнасял множество лекции пред различна аудитория.

Основните елементи при изграждане на мисловните карти са цветовете, картинните елементи и ключовите думи. Посредством тях се стимулират едни от най-важните мозъчни способности – асоциациите и въображението. Именно те са тези, които активират както лявата, така и дясната половина на мозъка, което е важно за цялостната когнитивна функция и ефективното й развитие.

В днешно време, мисловните карти се използват от над 250 милиона човека по целия свят, благодарение на тяхната приложимост и висока резултатност в различни сфери на живота. Тъй като една от най-важните за хората е именно образователната, преподавателският интерес към тях все повече нараства и те вече са застъпени в обучението и практикума на множество университети и училища по целия свят. ЧОУ „Светлина“ като училище с международен опит и практики, използва Mind Mapping като съвременна учебна методика в обучението на учениците си от преди повече от три години.  Екипът на „Светлина“ предприе квалифициране на служителите си от лицензираните обучители по мисловни карти за България, сертифицирани от Тони Бюзан. Тъй като методът беше изключително добре приет от учители и ученици, последва обучение и на родителите, които също успяха да получат ценна информация за иновативната практика, която да ползват заедно със своите деца и в бизнеса си.

Ето и мнението на всички, вече активно, използващи метода на мисловните карти (mind mapping):

Прочетете още: Мисловни карти – по-малко скука, повече mindmapping!

Вижте и: Мисловните карти – интервю с Петър Шарков

Няма коментари

Напиши коментар