Иновативно училище

обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина, svetlina

Със заповед на Министъра на образованието и науката ЧОУ „Светлина“ вече е регистрирано В Нациоалната система за иновативни училища, в която са малко над 200 от всички частни и държавни начални, основни и средни училища в цялата страна. Това ни радва, но и задължава особено много!

 

Какво ще бъде новото и различното  в училищните ни политики?

Ще продължим да утвърждаваме и развиваме прилаганата вече при нас политка за холистично образование. Ние сме единственото българско училище, работещо по Образование 3000, Световна образователна система на новото хилядолетие, под егидата на Юнеско.

 

Учители и родители ЗАЕДНО стъпка по стъпка реализираме балансиран учебен режим с нови стандарти за прагматична подготовка на децата, за тяхното професионално и личностно удовлетворение. При нас не е необходимо да се седи от сутрин до вечер по чиновете, за да се постигат високи рейтингови резултати при националните външни оценявания. Не приветстваме системата на „частни уроци“. Ученето не е само от учебници и учители, или от интернет. Учениците на „Светлина“ учат от всичко – екскурзии и ежеседмични излизания извън училището, спорт и изкуства, ежесрочен 5-дневен лагер в страната, участия в национални и международни състезания, конкурси, социални и благотворителни каузи,  срещи и уроци с родители или интересни личности. Учениците знаят, че могат да споделят с учителите си всичко, понякога повече, отколкото дори и с родителите си. Учителят в „Светлина“ не е само училищен авторитет, той е личност, която цени и уважава ученика. Учителят е човек, който знае, че има още много какво да учи и гласува доверие и емоционално разбиране на своите ученици.

 

училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина, svetlina

 

При нас изключително се цени креативността, самоинициативата, упоритостта, любознателността, а не заучаването на сухи факти от учебниците или интернет. В ефективността при учене ни помага обучение в мислене/“мислене извън кутията“ по Р.Мурнан/ и персоналния коучинг към качествата и минусите на всеки ученик. Ще преминем към суперперсонализирано обучение по Макс Вентила със седмичен плейлист за индивидуални и групови задачи за всеки ученик. Психолозите ни работят по стимулиране на дясната химисфера, което подпомага ученето в компетенции за 21 век или т.нар. „меки умения“.

 

Живеем във време на непрекъснато променяща се среда, което значи да обучим детето на бърза и адекватна реакция в почти ежедневни кризисни ситуации и самостоятелно справяне с тях в реалния живот. Качествата, които цели да възпита екипът ни от специалисти и родителите са гъвкавост, ангажираност и социална отговорност.

 

Разширеното изучаване на английски език/езикът на международната комуникация/ и използването на информационните технологии ни дава възможност да учим мултидисциплинарно и в интегрирани цикли/финландски модел/. В нашия век не бива да ограничаваме учениците с една или друга преподавателска методика. За съжаление се среща фаворизиране на един или друг метод на обучение, което всъщност е обичаен търговски маркетингов трик. Науката за множествената интелигентност е достояние за съвременната педагогика навсякъде по света. Използвайки всичко това, даваме шанс на всяко дете да се чувства уникално, значимо и много ценено от другите, а не само от най-близките му. Ние не подбираме при нас да се обучават деца само с явни аналитични способности. С такива деца всяко училище може да демонстрира високи рейтинги. За нашия екип и за родителите, а по-късно за цялото ни общество е важно всяко едно дете да има самочувствие за можене и за значимост. Кой с интелект, кой със спортни постижения, кой с изключителна сръчност, макар и хиперактивен, кой с изява на сцената, макар и с нестандартна комуникативност, кой дори и само с умения за грижа за себе си, като децата със специални образователни потребности, но пък по този начин освободили другите и държавата в зряла възраст от това някой друг да се грижи за тях.

 

училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина, svetlina

 

Дали сме се справили ще се види по самите ученици – дали обичат да ходят на училище, дали се чувстват щастливи да са заедно и в неформални групи, дали умеят да правят баланс между задължително и забавно, между учене и почивка, между материално и духовно, дали изпитват необходимост от ежедневни спортни активности, както и от „срещи“ с изкуствата, дали могат да правят отговорни избори за физическото, емоционално и интелектуално си здраве, дали имат съвременни комуникативни и презентационни умения „на живо“ и електронно/ нива: online+offline/.

 

Първите резултати вече са реалност – в челната редица сме по рейтинги в четвърти и седми клас без това да ни е преоритет, с призови места в спорта, с реализирани театрални постановки на български, английски, испански език, частично на португалски, немски и руски,  финалисти при решаване на задачи на английски език, както и при креативно писане на английски език, награди от конкурси по изобразително изкуство и екология със спечелени стипендии, медалисти от Световното първенство по дебати на английски език с класация за следващо ниво на състезанието в Йел, САЩ.

 

Очаквайте още много от „Светлина“ през следващите години!

Но най-важното е децата ни да са здрави, усмихнати и щастливи!

 

Прочетете още: Как да изберем училище за бъдещето, не – училище за миналото

Няма коментари

Напиши коментар