Кралската школа по музика и обучението чрез музика – Интервю с Анастас Михайлов

ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Анастас Михайлов е лицензиант на Борда на Кралските музикални училища и докторант в катедра Музика на ЮЗУ Неофит Рилски. Дипломиран магистър по психология от СУ Климент Охридски, основател на музикална школа Ла Мажор. Води клуб по китара в комплекс „Светлина“ от 2014 г.

Какви са ползите от обучението по музика за развитието на децата?

Индивидуалните уроци по музикален инструмент включват развитие на музикалния слух и памет, умения за писане и четене на музикалния език, запознаване с основните елементи на музиката и разбира се упражнения за усвояване на инструмента. Те подпомагат музикалното израстване на детето, но също така формират у него добър вкус към музиката, умения за системна работа, самодисциплина, търпение и внимание към детайлите.

Заниманията в група са друга форма на музикално обучение. Те развиват социалните умения на децата, учат ги да общуват, да бъдат играчи в един отбор, да изразяват себе си така, че това да е в синхрон с изявата на другите. В музикален план развиват умението да чуваш другите около себе си, да намериш своето място в общата музикална структура, да общуваш както с колегите си, така и с публиката.

Музиката е универсален език, чието изучаване дава на децата по-добри социални умения и съответно повече възможности. Дали ще изберат музиката за професия или ще поемат по друг път не е от такова значение. И в двата случая придобитата музикална и обща култура ще подпомогнат бъдещото им лично развитие и реализация.

ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Как влияе обучението по музика върху изучаването на други предмети?

Обучението по музикален инструмент развива самодисциплина, внимание към детайлите, способности за полагане на целенасочени усилия за постигане на определена цел, удовлетворение от постигнатия резултат. Тези качества са ключови при изучаването на всеки предмет. В този смисъл заниманията с музика имат своя сериозен принос в цялостното развитие на детето и процеса на неговото обучение.

Можем да гледаме на музиката и като език за общуване между хората. Музиката реално е своеобразен емоционален език със собствена граматика, лексика, произношение и т. н. Може би поради тази причина много изследвания са насочени към връзката между изучаването на музика и чужд език. Резултатите в тази посока са категорични. Например изследване на 160 деца в продължение на 12 години на обучение в училище установява, че изучаващите музика показват по-добри резултати в изучаването на чужд език. Има добре обосновани теории, че тази връзка произтича общите дялове в човешкия мозък отговарящи за музиката и езика. Заниманията с музика развиват този дял, което допринася за по-лесното усвояване на чужд език, затова и децата изучаващи музика усвояват по-лесно чуждите езици.

Какво мислите за работа с най-малките? (Early Music Education)

Работата с деца под 5-6 години е голямо предизвикателство за един учител. Като психолог и преподавател се ръководя от убеждението, че обучението по музика не може да бъде отделено от цялостното развитие на детето и оформянето му като личност.

В началото на практиката си имах затруднения да намеря правилния път към най-малките. Защо биха искали да изучават музикален инструмент? Очевидно не можех да очаквам отговор на този въпрос от едно 3-4 годишно дете. В търсене на решение се обърнах към психологическите изследвания, и по-специално тези в сферата на мотивацията. С помощта на опита ми като психолог и музикално-преподавателската си практика достигнах до модел на работа, който през годините доказа своята ефективност в практиката и понастоящем се превърна в основа на докторската ми дисертация.

Модела се основава на едно сравнително ново направление мотивационни теории в психологията – т.нар. теория за самоопределението (Self Determination Theory). Трудно е да се обобщи какво представлява теорията за самоопределението доколкото тя обхваща различни сфери на човешкия живот и дейност. На кратко тя дефинира три основни психологически потребности- от автономност, компетентност и връзка/отношение. Когато една ситуация удовлетворява тези индивидуални потребности човек има желание, т.е. мотивиран е да остане и да се развива в нея.

Практиката ми с най-малките ме увери в правилността на това основно положение. На тази база разработих похвати на обучение по музикален инструмент даващи възможност децата да се чувстват компетентни в музиката, самостоятелни и приети като такива. В резултат на това детето има желание да остане в тази ситуация, да докаже себе си и да се развива. Обучението по музика го кара да се чувства добре, да взима решения, да изявява себе си чрез ученето, да бъде прието и поощрено за това. Така детето възприема процеса на обучение като източник на удовлетворение и начин за собствената си реализация и.

ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Какво представлява Борда на Кралските музикални училища?

Борда на Кралските Музикални Училища, Associated Board of the Royal Schools of Music или на кратко ABRSM е водеща институция в сферата на оценяването на музикалните умения на студенти и ученици от цял свят.

Организацията включва четирите кралски музикални академии и колежи в Обединеното Кралство – Royal Academy of Music, Royal College of Music, Royal Conservatoire of Scotland, Royal Northern College of Music.

Патрон на ABRSM е Нейно Кралско Величество Елизабет II, а президент – Негово Кралско Височество принца на Уелс. Със своята 125 годишна история и работа в над 90 страни ABRSM утвърждава общите стандарти и високото качество на музикалното обучение. Издаваните дипломи и придобитите квалификациите са международно признати.

България е една от страните в които ежегодно се провеждат изпити за всички нива. Изпитващите са специално квалифицирани за това английски преподаватели. Сертификатите на издържалите се издават в централата в Лондон и се получават обикновено в рамките на 3 месеца.

Какви са ползите от това децата да получат сертификат от ABRSM?

Подготовката за изпитите на Борда на Кралските музикални училища дава на децата мотивация и вдъхновение за развитие чрез обучение по отлично структурирана програма, водещо до постигане на ясно определени цели. Издържалите успешно изпитите получават оценка на индивидуалното си развитие чрез международно признати сертификати и дипломи. Освен реално преживяване за постижение получената диплома подпомага цялостното развитието на децата и в бъдеще.

По същество цялата концепция на изпитите представлява детайлно ръководство за развитие на музикалните умения. Материала е подбран така, че да мотивира учениците от всички нива и възрасти. Според нивото на музикална подготовка изпитите покриват 8 различни нива, наречени грейдове. Често учениците и студентите започват с Prep Test (подговителен тест) и след това продължават последователно с останалите 8 грейда. Това обаче това не е задължително. Може според подготовката си да се явят на изпит за всяко ниво, като за грейдовете 6-8 има някои предварителни изисквания.

Борда на Кралските музикални училища и техните изпити са акредитирани от съответните регулативни органи на Англия, Уелс и Северна Ирландия и са част от Националната квалификационна система на Обединеното Кралство. Като такива грейдовете 6-8 носят кредити както при кандидатстване за университетите и колежите, така и по време на обучението в тях.

Радвам се, че вече има ученици на „Светлина“ доказали своите музикални умения, като издържаха успешно тазгодишните изпити на Кралските музикални училища и вече получиха своите сертификати от Лондон.

ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Прочетете още:

Кралската школа по музика и обучението чрез музика в комплекс „Светлина“

6 изключителни предимства от музикалните уроци

Няма коментари

Напиши коментар