Какви знания и умения ще са ни нужни до 2030 година според Брюксел?

ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

умения, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

 

 

Автор: Марияна Филипова, творчески директор на комплекс детски градини и училище „Светлина“

 

 

 

 

На 1 декември 2017 год. се проведе международна конференция в Брюксел, която имаше за цел да представи съвременните образователни политики и цели, които стоят пред европейските държави от този момент до 2030 година. Марияна Филипова, творчески директор на комплекс „Светлина“, взе участие в събитието, състояло се в столицата на Европа и набелязало проблемите, както и пътя на решаването им, с цел постигане на развитие и качество в образованието.

Какви са проблемите на съвременното образование и на обществото като цяло?

Качеството на образование бележи спад през последните години във всички европейски държави. Причините за това са комплексни и в същото време общи във всички части на Европа. Интегрирането на малцинствените групи, приемането на бежанските вълни и намаляването на държавните бюджети за образование са основните проблеми, които дестабилизират и понижават качеството на образование на европейския континент.

От друга страна, безработицата системно нараства в световен мащаб поради бързо и постоянно развиващите се нови технологии, които заместват човешката работна сила във все повече професии и сфери на живота. Сериозно е предизвикателството обаче и за намирането на квалифицирани кадри във всяка една индустрия и професионална област.

Кои са трудностите пред жителите на Европа в тяхната професионална реализация?

Европейските специалисти по развитие и реализация в образованието отчитат голямата необходимост oт добри професионалисти във всяка една сфера на живота и бизнеса. С високия темп на развитие на технологиите и бързо променящата се актуалност на придобитите знания, специалистите залагат на учене и развитие през целия живот на европейските жители, които да продължават да подобряват и актуализират професионалните си умения, чрез допълнителни образователни степени, квалификации, тренинги, обучения и семинари.

Кои са ключовите умения на бъдещето, към които ще бъдат ориентирани обучението и тренингите за напред?

Все по-често си задаваме въпроса, към какви ключови умения е ориентиран образователния стремеж за напред, така, че подрастващите да притежават всичко необходимо и актуално за нуждите на пазара на труда и за да бъдат възприемани като високо образовани млади специалисти и успешни личности. Брюксел отговаря: адаптивност, гъвкавост, любопитство към новото и променящото се и интерес към обучение, развитие и информираност.

Кои са професионални умения на бъдещето?

Първото от най-важните умения на бъдещето си остава езикова и чуждоезиковата подготовка заедно с комуникативните умения. Да могат хората да се разбират ефективно ще бъде цел номер едно и за следващото десетилетие. За да бъдат жителите на Европа конкурентоспособни на трудовия пазар, ще е важно да имат и основни дигитални компетентности. Можем да направим ясна равносметката за необходимостта от подобни умения след 15 години съществуване на Facebook и вече около 1,9 милиарда потребители в него, каква ще бъде нуждата от дигитално грамотни хора за трудовия пазар за напред и респективно липсата на реализация за търсещите работа с неактуални професионални умения. Третата най-важна цел на образованието на бъдещето ще бъде подготовката на високо квалифицирани кадри или добрите специалисти в различните области, за които недостигът на работния пазар изпитва все по-голям недостиг. Някои европейски държави вече са поели по пътя на т.нар. „Учене през целия живот“ и повишаването на квалификациите на служителите се стимулира чрез законово застъпен растеж на работните им заплати, в полза на развиващите се специалисти, в рамките на длъжност в работната структура, на която професионалистите изпълняват една и съща работа.

По какъв начин ще бъдат постигани образователните цели, на които залага Брюксел?

Холистичните образователни методики са припознати за най-успешните и най-надеждните обучителни инструменти. Ученето, като процес на взаимодействие между учител и обучаеми от една страна и като тенденциозно обхващащо целия живот на индивида от друга, изисква мотивация, осъзнатост, синхрон и удовлетворение, както в учениците, така и в работещите специалисти, които постоянно повишават своята квалификация.

умения, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

умения, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Прочетете още: Ненасилствена комуникация

Няма коментари

Напиши коментар