Защо холистичното образование е важно?

холистично образование, образование, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Защо холистичното образование е важно?

Когато става въпрос за преосмисляне на сегашната образователна система, холистичното образование предоставя една вълнуваща алтернатива. В последното десетилетие нашите знания спрямо развитието в детството са се разширили, a с него и нашите обучителни методики.

В днешно време, родители и учители искат повече по отношение на образованието на децата си. Те търсят подход към образованието, който да е съвместим със различните умения на децата и подход, който да подготвя детето да се реализира като добре балансиран възрастен човек.

Холистичното образование е базирано на идеята, че децата могат да бъдат обучавани по по-естествен и по-привлекателен начин. Вместо да разделяме училищните предмети, холистичния подход цели да даде право на децата да използват тяхната академична подготовка за опора на емоционалното им и социално развитие.

 

Ползите на холистичния подход

Образованието вече не се базира на ученето на осезаеми и измерими знания. Нашите минали образователни парадигми разчитат на „средните” измервания и стандартизации. Децата бяха готови да наизустяват информация и след това да се явяват на входни тестове. Не само този подход е неефективен спрямо децата, но може да бъде психологически нездравословен към някои ученици, според проучване на Сър Кен Робинсън.

Макар, че децата трябва да бъдат подготвяни за най-важните предмети като математика, литература или науки, също така е важно да бъдат научени как да учат. Холистичното образование предефинира не само какво е „важен“ предмет, но също така и как децата могат да бъдат обучавани правилно.

Най-голямото предимство на холистичния подход е че не е ориентиран само около умствено развитие, но също така се фокусира около психo-социалното и емоционалното развитие на децата.

Холистичният подход мотивира децата да учат по предметите в училище. Той внушава чувство за любопитство и им позволява да научават по естествен и креативен начин. Също така, този подход може да бъде приспособен към индивидуалния характер и начин за учене на всяко дете, в противовес на днешната масова обучителна система.

холистично образование, образование, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Положителни и Дългосрочни Резултати

Резултатът е дете, което се развива с по-добри комуникационни и социални умения и по-високо самочувствие. Такива деца се чувстват добре в обучението си и предизвикват себе си чрез конкретни учебни предмети, защото ги свързват с положителни асоциации. Вътрешната мотивация, от своя страна, ги провокира да бъдат любопитни, любознателни и в крайна сметка, да бъдат иновативни възрастни на работното им място, в последствие.

холистично образование, образование, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Внедряване на един успешен холистичен подход

Холистичният метод има за цел да подпомогне децата да развият всичките техни умения и да изградят силните си страни. Като такъв, този образователен подход се базира на играта, творчеството у децата и тяхното въображение. Например, холистичният учебен план може да включва танцово и сценично изкуство, реч, фотография или живопис (това само само някои) в допълнение към „традиционните“ теми.

По-важното е, че един холистичен подход би насърчил децата да правят връзката между отделните предмети – например, използвайки творческите си умения за решаване на практически, научен или социален проблем или заемайки се с чужд език, подобно на начина, по който се захващат с решаването на математическо уравнение.

Този метод на преподаване не се ограничава до учебната класна стая. Всъщност родители и преподаватели биха се справили добре в създаването на среда, в която децата могат да експериментират и да изследват.

холистично образование, образование, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Образование, което е забавно и смислено

Независимо дали холистичното обучение предполага детето да бъде ангажиран гражданин след училище или е записано на извънкласна дейност като ораторство или изразително четене, целта на холистичното образование е да направи ученето толкова забавно и смислено, че детето го търси дори когато е извън класната стая и това да подхранва стремежа му за обучение в дългосрочен план за живот и развитие.

 

Прочетете още: Иновативното училище – интервю с Веселина Радкова

Няма коментари

Напиши коментар