ЧОУ „Светлина“ е единственото училище в България, в което учениците се подготвят за знанията и уменията на бъдещето

ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

На европейска конференция, проведена в края на 2017 г. в Брюксел, по темата какви тенденции и стратегии ще бъдат следвани в образованието през следващото десетилетие в Европа, бяха категоризирани компетенциите на бъдещето, съобразени с бързо-развиващите се технологии и нуждите на бизнеса. На практика, в България, ЧОУ „Светлина“ е единственото училище, което целенасочено и последователно подготвя учениците за тях, посредством методиките, посочени от европейските специалисти.

Ето и повече информация за целите, към които се стремят всички европейски държави по отношение на образованието и развитието на хората като личности и какви са пътищата за тяхното успешно постигане.

 

Видове знанията и уменията на бъдещето

ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Според съвременната класификация на образователните компетенции, към които се стреми Европа и ще продължи в следващите десет години, ключовите умения се разделят на два вида – основни и специализирани. Базовите способности, необходими на всеки един успешно реализиращ се човек, все повече се ориентират в посока на лесната приспособимост към промените и възприемане на новостите във всички професионални сфери на живота. Скоростта на технологичното развитие, което бележи човечеството, ни кара сериозно да се замислим за правилната посока на обучение и развитие и какви са мерките, които е нужно да предприемем за да бъдем успешно реализирани и щастливи хора и да се чувстваме „на мястото си“ в бъдеще. Нормално е да се безпокоим от неизвестността на утрешния ден и от видимите постоянно настъпващи промени и да търсим решение, подходящата подготовка или сигурната база, за да осигурим сигурност и реализация, както за себе си, така и за децата си през следващите години.

 

Развитие на основните ключови способности

Иновативно училище „Светлина“ разполага със собствено разработена програма за развитие на знанията и уменията на бъдещето, по която работи със своите възпитаници още от ранна възраст. Развиването на основните ключови умения според съвременната европейска класификация е заложено в програмата на училище „Светлина“ още от предучилищния и началния училищен етап на обучение. Посредством различни световни образователни и възпитателни методики и богата гама от инициативи и активности, децата биват подготвяни да бъдат гъвкави и адаптивни към новонастъпващите промени и да ги приемат с мотивация и позитивизъм като предизвикателство, което ги кани към нещо различно и интересно. По този начин, подрастващите развиват любопитството си към новото и променящото се, както и интерес да научават нови неща и да бъдат високо информирани. Възпитанието на децата в подобна нагласа е изключително важна за бъдещия им живот като начин на мислене, мотивация и ценностна система. Именно положените успешно основни знания и умения са базата за развитие на специализираните такива и здравият фундамент изиграва ключова роля за фактическото прилагане на усвоените способности в конкретните направления.

ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Специализираните умения на следващото десетилетие и ефективното им усвояване
По отношение на специализираните (още професионални) умения на бъдещето, експертите в областта на образованието дефинират три целеви направления на обучение и развитие: езикови и комуникативни умения на първо място, тъй като все още липсата на ефективна комуникация е основно затруднение за бизнеса във всички сфери, дигитални компетентности и развитие на високо-квалифицирани професионални умения в служителите от различните видове работни области, тъй като съществува недостиг от добри специалисти, във всички професионални направления, в цяла Европа.

ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

 

Край на първа част. Следва продължение.

Прочетете още: Защо холистичното образование е важно?

Няма коментари

Напиши коментар