Образователна роботика и STEM обучение в иновативно училище „Светлина“

образование, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

ЧОУ „Светлина“, като иновативно и развиващо се в посока на новите технологии училище, дава възможност на своите възпитаници да учат чрез преживяване и посредством съвременните технологии. Проектно-базираното обучение е идеалната възможност за учене по дисциплини, които не са застъпени в учебното съдържание и съответно в учебните часове. Сформирайки работилници с определена насоченост, училище „Светлина“ дава широки възможности на своите ученици: да научават за нови технологични и други научни достижения, към който да могат да се насочат, да развиват заложения им потенциал в цялостен аспект, да се мотивират от иновациите, да учат във всички направления с помощта на новите технологии и други.

образование, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Училище „Светлина“ обучава децата чрез най-новите и най-ефективните педагогически похвати в световен мащаб. Това е причината да осигурява и STEM обучение, което е необходимо за развитието на базовите способности у всяко едно дете, необходими за хората през следващото десетилетие, а именно: лесна приспособимост, критично мислене, адаптивност в бързо и непрекъснато променяща се среда и т.н.

образование, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Какво представлява STEM обучението? Science – Technology – Engineering – Mathematics е съкращението на този тип обучение и се провежда чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Едно от основните предимства на STEM обучението е възможността да се интегрират отделени учебни предмети в рамките на един проект. Комбинирането на учебните предмети, от една страна, позволява на децата да разберат връзките между предметите, които изучават в училище, а от друга да си отговорят на въпроси, като: „Защо ми е необходимо това знание или умение?“ и „Къде ще използвам в бъдеще, това което уча сега?“

Дългогодишен партньор на ЧОУ „Светлина“ е Европейския Софтуерен Институт – Център Източна Европа, който предоставя различни възможности на децата от училището в областта на STEM обучението. С тяхна помощ, вече трета година, провеждаме работилници по образователна роботика, организирани по проект ER4STEM, с цел развиване на креативността, критичното и творческото мислене на учениците.

 

Проектът ER4STEM (Educational Robotics for STEM) се реализира в множество европейски държави и дава възможност децата в ученическа възраст да развиват своите математически, научни и личностни умения, посредством образователната роботика. Подобни проекти позволяват задълбочено изучаване и изследване на поставени проблеми от страна на участниците в тях. Проектно-ориентираното учене позволява различни групи от деца да разработват няколко самостоятелни решения по едни и същи поставени или възникнали казуси. Работата върху разрешаване на определен проблем учи децата да планират, да организират и да правят проучвания. Те използват направените изследвания за създаване на възможни решения по казуса, а след това и за корекции по предложените решения.

образование, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

STEM обучението и образователната роботика по проекта ER4STEM се реализират в иновативно училище „Светлина“ чрез организирани уъркшопи на проектен принцип, които се провеждат в базата на училището периодично. Специални благодарности към Кристина Тодорова, представител на Европейския Софтуерен Институт, която на 13 и 14 декември 2017 година гостува в „Светлина“ за пореден път и отново с изненада – Роботът Финч (The Finch Robot). Тодорова реализира ателиета с роботи в различни научни и образователни направления за учениците (демонстрационни и казусно ориентирани), както и представи на кратко проекта ER4STEM.

образование, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

STEM обученията и образователната роботика са едни от най-любимите, съвременни и интегрирани подходи в обучението на учениците, чрез който те имат възможността да изграждат себе си, да творят и да мислят „извън кутията“ и да се вдъхновяват и мотивират за новото, променящото се и различното. А именно това са стъпките към бъдещето!

образование, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Автор : Марияна Филипова

Директор партньорства и програми при ЧОУ „Светлина“

 

Прочетете още: Бъдещите професии за днешните малчовци – STEM направление

Няма коментари

Напиши коментар