ЧОУ „Светлина“ е единственото училище в България, в което учениците се подготвят за знанията и уменията на бъдещето – част 2

ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Продължение

Все по-често променливият свят и забързаното ежедневие ни карат за се чудим, а и не рядко и да се тревожим, дали вървим по „правилния път“ според очакванията на бъдещето по отношение на образованието и пазара на труда. Най-вече, пред нас стои въпросът, насочваме ли децата си подобaващо и ще сгрешим ли някъде в обучението и възпитанието им през всичките тези години на старание и усърдие? Европейските експерти в областта на образованието смятат, че ако наблегнем на ключови компетенции, със сигурност посоката е правилна и нашите усилия, както и тези на децата ни, ще ни се отплатят многократно в следващите поне десет години.

умения, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Кои са трите специализирани умения на бъдещето, към които севетват да се стремим?

Езиковите и комуникативни умения застават на първо място в целевите образователни компетенции и специфични умения на бъдещето. Причина за това, разбира се има и тя е непрестанното и все повече задълбочаващо се смесване на различни народи и култури във всички части на Европа и света. Това налага сериозно да се мисли в посока правилната и ефективна комуникация не само между хората живеещи и търгуващи на международна сцена, но и между тези, установили се в една държава, един и същи град или квартал. Бизнесът посочва, че това е огромна необходимост за развитието му в различните браншове и индустрии. По тази причина, езиковата грамотност и комуникативни умения е нужно да бъдат застъпени и развивани на колкото се може по-ранен етап.


Комплекс детски градини и училище „Светлина“ върви в посока на успешно развитие и бъдеща реализация на своите възпитаници още от ранна детска възраст и има утвърдена програма и високо квалифицирани специалисти в областта на ранното езиково обучение още от детската градина. Базирайки се на цялостното развитие на личността, учителите в „Светлина“ прилагат езиковите умения на децата, не само като лингвистични компетенции, но и като изграждащо ума средство.

Билингвалното обучение, заложено в учебния процес във всички възрасти е широкоспектърен езиков похват, който „Светлина“ изпозлва, за да развива цялостният потенциал на обучаемите. Според изследване на Харвардския университет, изучаването на нови езици влияе положително върху креативността и гъвкавостта на подрастващите посредством чуждоезикова подготовка на европейско развнище.

Дигиталните компетентности са следващава важна цел на образованието на бъдещето. Тук възниква въпросът: всички ли е нужно да бъдем програмисти и управляващи работи в следващите десет години? Отговорът е категорично не. Под усвояване и дигитални компетентности се има предвид, че е необходимо всеки човек достигнал до трудовия пазар да има базовите компютърни умения, за да може да се внедри успешно в работния процес и да бъде пълноценен на работното си място.

умения, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Обучението в нови технологии, както и посредством тях, позволява усвояването на базовите дигитални компетентности от учениците. Освен, че децата непринудено свикват в употребата на най-необходимите им приложения и програми, но и повишават мотивацията си в обучението и овладяват всички необходими за тях компетенции, които ще им бъдат от полза във всяка работна среда в бъдеще. Глобалната мрежа, електронната поща, офис пакетът и социалните мрежи са се превърнали в ежедневие за всеки ни и безспорно ще бъдат основния и навсякъде необходим абсолютен минимум за всяка работна общност. Това е причината ЧОУ „Светлина“ да използва технологии в процеса на обучение на своите ученици и да ги учи на всички важни за тяхната реализация компетентности в тази сфера, като ги интегрира с различни учебни предмети. Комбинирането на науките и изкуствата с технологиите дават широк обхват на усвояваните знания и умения във всички направления и това е заложено в политиката за обучение и развитие на Частно Основно Училище „Светлина“.

Високо квалифицирани професионални умения е третата конкретна цел в образованието на следващото десетилетие на континента Европа. Нуждата от добри специалисти в различнте видове работни области все повече се задълбочава. „Гладът за качествени кадри“ бележи ръст във всички професионални направления. Това, за съжаления, е тенденция на европейския трудов пазар в последните няколко години и изисква стратегия за справяне с проблема. Експертите в областта на образованието предвиждат за целта стимулиране на служителите в бизнеса в бъдещето им професионално развитие. Насочването на хората към продължаващи тясно-специализирани обучения ще им даде възможност да се квалифицират в съответната работна област на по-високо равнище. Все повече се говори за успешната формула за така наречената  „Учене през целия живот“, към която устремено са се насочили евро страните.

умения, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Ранното професионално ориентиране на учениците в иновативно училище „Светлина“, което е част от политиката и програмата на училището, има за цел да запознава децата с възможностите, които стоят пред тях като избор, професионална реализация и учене през целия им живот. Изключително важно е подрастващите да имат правилна нагласа към предизвикателствата, които ги очакват в живота. Единствено така, ще могат да ги посрещат и да им откликват по подобаващ начин.

 

Какъв е начинът да се постигне всичко това?

Холистичните техники безспорно са методът за постигане на всички тези цели, които ще донесат не само знанията и уменията на бъдещето, но и самочувствие, реализация и лична удовлетвореност в хората. Когато сме в синхрон със себе си, с природата и света, се чувстваме успели, щастливи и „на мястото си“, независимо в кой момент точно къде може да се окаже то!

умения, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Прочетете още: ЧОУ „Светлина“ е единственото училище в България, в което учениците се подготвят за знанията и уменията на бъдещето – част 1

Няма коментари

Напиши коментар