Какви са обучаващите методики, които мотивират учениците да преследват целите си?

Съвременните деца имат различна представа за ученето и тяхната нагласа и способности за възприемане се отличават от тези, които са били характерни за ученическите години на техните родители. По тази причина, световните образователни методики стават все по-интерактивни, от холистичен тип и чрез собствения опит на децата. Ето и малко повече за някои от подходите, които най-успешно мотивират учениците да се ангажират успешно с учебния процес и да го превръщат в своя цел и емоция.

Мисловните карти са един от най-добрите начини обучаващият се да организира урочния материал, както и своите знания по определена тема и да представи визуално идея или концепция.

Всяка мисловна карта започва с една концепция поставена в центъра, която може да бъде представена от дума и/или изображение. Разклоненията водят началото си от централна концепция и могат да бъдат направени в различни цветове и форми. Обикновено, мисловните карти използват ключовите думи като средство, чрез което се поставя акцент на дадена мисъл, идея или концепция. Мисловните карти могат да бъдат организирани в хронологична линия. Така могат да бъдат използвани за да опишат ключови събития от дадена история. Когато децата не могат все още да четат и пишат, могат да бъдат използвани опростени илюстрации на ключови думи или герои, което е иновация на детски градини и училище „Светлина“, прилагана в обучението на деца до 6 годишна възраст, във възрастта на тяхното ограмотяване.

методики, цели, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина, английски език, иновации, технологии

Сугестопедията е система за ефикасно усвояване на знания, по позитивен и спонтанен начин, без стрес и напрежение. Този метод е популярен в постигането на резултати чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация, както и с помощта на изкуството. В основата на метода стои схващането, че човешкият мозък разполага с неизползвани резерви за усвояване на информация. Тяхното разкриване спомага за многократно по-бързото и ефективно учене /от 3 до 5 пъти по-бързо, отколкото при традиционната педагогика/, както и за дългосрочността на придобитите знания.

Сугестопедията се основава на 7 основни принципа, които проф. д-р Лозанов, създател на метода, нарича закони:

ЛюбовПри условия на положителни емоции, творческата интелектуална дейност и глобализираният учебен процес се отличават с липса на умора.

Свобода – Свободата на обучаващия се да избира сам как да възприеме знанията.

Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случваСъстоянието на увереност, че нещо необикновено се случва, води до състояние на вдъхновение в учителя. което се отразява на обучението и развитието на децата в полза на отключване на резервния, висок умствен потенциал.

Многократно увеличен учебен материал – Материалът при практикуване на Сугестопедията е задължително неколкократно увеличен спрямо този, използван в традиционните методики.

Златната Пропорция е на първо място при определяне на времетраенето и съотношението на отделните компоненти, което допълнително подпомага процеса на разкриване на резервите на учащите се.

Класическото Изкуство и Естетиката са особено ефективни медиатори, които стимулират способността да се разкрият скритият потенциал, чрез непринудена и приятна атмосфера. Те спомагат да се достигне до състояние на вдъхновение и да се изключи страха, свързан с ученето. Класическото изкуство се въвежда чрез специално подбрани произведения на класическата музика, песни и арии, литературни произведения, репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство и т.н.

методики, цели, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина, английски език, иновации, технологии

Холистичният подход мотивира децата да учат по различните предмети в училище. Той е носител на чувството за любопитство и позволява на обучаващите се да научават по естествен и креативен начин учебния материал. Огромно предимство е че, този подход може да бъде приспособен към индивидуалния характер и начин за учене на всяко дете, в противовес на днешната масова обучителна система. Резултатът, който се постига са деца, които се развиват с по-добри комуникационни и социални умения и с по-високо самочувствие. Такива ученици се чувстват добре в обучението си и предизвикват себе си чрез конкретни учебни предмети, защото ги свързват с положителни асоциации. Вътрешната мотивация, от своя страна, ги провокира да бъдат любопитни, любознателни и в крайна сметка, да бъдат иновативни възрастни на работното им място, в последствие. Холистичният метод има за цел да подпомогне децата да развият всичките техни умения и да изградят силните си страни. Като такъв, този образователен подход се базира на играта, творчеството у децата и тяхното въображение. Например, холистичният учебен план в иновативно училище и детски градини „Светлина“ да включва театрално и сценично изкуство, дебат и реч, изобразителни и архитектурни дейности или музика и танц (и това са само някои) в допълнение към „традиционните “ теми.

методики, цели, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина, английски език, иновации, технологии

Холистичният образователен метод е изключително подходящ интегриран подход, който насърчава децата да правят връзката между отделните предмети – например, използвайки творческите си умения за решаване на практически, научен или социален проблем или заемайки се с чужд език, подобно на начина, по който се захващат с решаването на математическо уравнение.

Този метод на преподаване не се ограничава до учебната класна стая. Създаването на среда, в която децата могат да експериментират и да изследват е идеалния вариант за провеждане на холистичните практики.

Био-градинарството като световна образователна и възпитателена методика става все по-популярно и практикувано и у нас. Едно от любимите места на децата е био-градината на комплекс детски градини и училище „Светлина“. Знанията и уменията на децата в областта на пермакултурното отглеждане на растения им дава възможност да бъдат както успешни градинари, така и да балансират ежедневието си чрез докосване до природата. Практикуват вертикално градинарство, засаждане в слама и още множество техники, които им позволяват да постигнат добри резултати дори и в градски условия.

методики, цели, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина, английски език, иновации, технологии

Формите, под които децата са изявяват като природо- и еко-защитници са все повече и по-разнообразни. Освен проява на грижата за природата, био-градинарството представлява и удовлетворение и радост от ежедневната ангажираност за опазване на околната среда.

Принципите на учебното био-градинарството: обучение чрез преживяване и в синхрон с живата природа са познати и обичани от децата в „Светлина“. Много често самите те са инициатори на свързани с природата и нейното опазване мероприятия и инициативи.

Комплекс детски градини и училище „Светлина“ е билингвална образователна институция която цели в процеса на обучение да изгражда креативни личности, чрез интегриращи техники и изцяло в духа на позитивната психология. Акцентира на цялостното развитие на децата, като работи по най-съвременните международни образователни методики и ползва иновативни обучаващи похвати и техники в широк обхват, посредством които учениците се мотивират и успешно постигат целите си. Член е на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и е в партньорска дейност с международния алианс за интегрирано и холистично образование „Педагогика 3000“.

 

Прочетете още: „СофтУни Светлина“ е първата частна гимназия за ИТ и дигитални умения в България

Няма коментари

Напиши коментар