Да попитаме логопеда

логопед, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika, светлина

Интервю със Стефка Стефанова, логопед в комплекс детски градини и училище „Светлина“

 

Какво представлява професията на логопеда? Логопедът е говорно-езиков терапевт, който е професионално отговорен за превенцията, диагностиката и корекцията на комуникативните нарушения. Комуникативните нарушения засягат говора (артикулация, интонация, темп, мелодика) и езика (фонетика, морфология, синтаксис, семантика), като те могат да се проявят както импресивно (свързано е с разбирането на речта), така и експресивно ( свързано е с говорната продукция, произношението), също така могат да засегнат четенето и писането, както и невербалното изразяване, което касае жестовете и мимиката.

 

Представете се и разкажете малко повече за работата си с децата в комплекс „Светлина “. Казвам се Стефка Стефанова и съм магистър логопед, завършила съм СУ “Св. Климент Охридски” и имам още 2 професионално-квалификационни степени в областа на Специалната Педагогика. Занимавам се с логопедия и обучение на деца, вече 20 години и винаги се старая да прилагам индивидуален подход в работата си. В “Светлина” съм от сравнително скоро и съм очарована от децата. Много са възпитани, любознателни и бързо възприемат това, което им се показва… От комуникативните нарушения най-често се срещат тези, при които е нарушена артикулацията, т.е. имаме замяна, изпускане или изопачено произношение на отделни или група говорни звукове (С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л и Р). Понякога се среща и заекване, при по-емоционални и чувствителни деца и има само индивидуални случаи на деца, при които има лека задръжка в речевото развитие. С повечето деца логопедичната терапия се осъществява 2 пъти седмично, което е предпоставка за оптимално използване на детските възможности и за провеждане на ефективна терапия и постигане на трайни резултати.

 

Кои са най-честите особености при децата, при които е необходимо да им обърнем внимание и да ги заведен на логопед. В повечето случаи родителите не забелязват и не виждат проблем в говора на своето дете, особено когато то е първородно и нямат база за сравнение. Но това е съвсем нормално. Затова логопедът в учебното заведение прави диагностика на всички деца, когато те са на 3 години и се вижда, дали има някакви нарушения, отклонения, забавено речево и психомоторно развитие… Но родителят е необходимо да потърси съвета и мнението на логопед, ако детето на 1-2 годишна възраст и все още не може да даде отговори на въпроси като: ”Как се казваш?“, „Какво искаш?”.., ако детето не показва на картина познати герои: мечка, зайче….Ако едно дете на 2-3 години не осъществява контакт дори с близки хора, не възпроизвежда звукоподражания (мяу, бау, ку-ку), не може да изпълнява инструкции… Ако детето е на 2,5-годишна възраст и не може да изгради фраза от две думи… Ако детето е на 3-4 години и казва прости фрази неразбираемо, като съкращава думите; обърква цвят, не може да преразкаже прости приказки и т.н.

 

Нужно ли е да се притесняваме, когато децата в ранна възраст боравят с малко думи? Това понякога може да бъде и признак на по-сериозно комуникативно нарушение, но притеснението тук няма да помогне. Нужна е консултация с логопед, който след обстойно обследване да направи оценка и да каже, какви рискове крие това. Ранната логопедична терапия може да спомогне за по-бързото и своевременно преодоляване на по-сериозен езиково-говорен проблем и впоследствие да не се стигне до изоставане в общото развитие на детето.

 

Размяната на срички и букви при изговор и писане на какво е признак и какви са мерките, които е нужно да предприемат родителите, когато забележат такава особеност? Когато детето заменя само отделни звукове, това може да е признак на нарушен фонематичен (звукоразличителен) слух, което може да се пренесе и в писмената реч, ако не се отработи своевременно. Но когато се бави появата на първите думи и изречения, детето е с по-беден речник за възрастта, трудно артикулира, бърка сходни думи, размества или изпуска срички, има аграматичен словоред и др. (с или без поведенчески проблеми), нарушенията се определят като езикови, които са по-сложни и по-сериозни речеви нарушения и задължително изискват професионалната намеса на логопед. При невъзможност за запаметяване на символите на езика (знаци, букви, цифри) или когато страда научаването на четенето, писането и смятането, нарушенията влизат в групата на обучителните трудности – дислексия, дисграфия и акалкулия. Но всеки един проблем може да бъде преодолян, преди да остави траен негативен отпечатък върху личността, психиката и самооценката на детето.

 

Какво ще посъветвате родителите на децата от „Светлина “. За детето е от изключително значение да се научи да разбира околните и да може само да се изрази, да каже това, което желае и съответно да бъде разбрано. Ако има проблем в комуникацията на което и да е ниво, малкото дете започва да се притеснява и дори да се страхува да говори, започва да не знае, как да изрази своите желания, емоции, чувства…Това от своя страна рефлектира върху нормалното езиково-говорно развитие на детето и може да доведе до по-сериозни проблеми в речевото и психичното му развитие… За да не се стига дотам, родителите трябва да реагират своевременно и отговорно и да се вслушват в съветите на специалистите логопеди. Доверието е също много важно, защото терапията изисква по-дълъг процес на работа, който зависи, както от вида и степента на комуникативното нарушение, така и от индивидуалните особености на всяко дете.

 

Прочетете още: Защо наградите унищожават мотивацията?

Няма коментари

Напиши коментар