Учителите на „Светлина“ и техните лични мисии

учители, учител, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika

Аз съм Питър Чукой и съм учител по английски език в подготвителния клас на комплекс „Светлина“. Удоволствие е за мен че работя тук – място което ми помага да изпълвам живота си и да постигам целите си, като дарявам любов и знания на децата. Чрез работата си се стремя към едно по-добро общество като неразделна част от света и това е мотивацията, която основно беше причината да започна да работя с малките ни възпитаници. Заедно с тях, в екип, ние оформяме успешните им личности, развивайки техния потенциал, посредством ранното откриване на талантите и заложеностите им. Действително е впечатляващо за мен как ставам част от тяхното израстване и как успешно успяваме да се сработим взаимно, когато приятно прекарарваме времето си в „Светлина“. В тази връзка, бих искал да изкажа огромната си благодарност на комплекс “Светлина” за предоставената ми възможност да отсъствам дълъг период от време, за да замина и да служа в полза на хората. Беше ми предоставена възможността да участвам в социален проект спонсориран от УНИЦЕФ. Получих шанса да се науча как да работя с деца от уязвимия сектор и успях да споделя знанията си с толкова много подрастващи в един действително широк спектър на обществото. Действително съм много признателен и оценявам всичко това което научих.

В личен план, обичам професията си, защото тя не е просто професия за мен, а инструмент за искрено споделяне, факт е че това е истинската радост в живота ми!

учители, учител, ученици, дете, ученик, детето, училища, училище, деца, педагогика 3000, обучение на деца, обучение, образование, детски, деца, за деца, дете, за дете, педагогика, pedagogika

Казвам се Надежда Ангелова и съм учител по Човек и Природа в иновативно училище „Светлина“. За мен е удоволствие да работя в „Светлина“, защото имам свободата да разчупвам учебния материал спрямо бързите темпове на съвременния свят и индивидуално да проследявам развитието на всяко дете. В професионално отношение, целя да продължавам да развивам компетенциите си и да усъвършенствам методите си на преподаване, обогатявайки ги с повече образни материали и игрови елементи, а призванието ми в личен план е да завърша докторската си дисертация.

По време на обучението си имам близо 6 години стаж като доброволец към международната студентска организация ESN (Еrasmus Student Network), която се занимава със студенти по обмен, помага им в академичната и социална интеграция. В доброволческия ми опит се включват организация на различни събития за студентите, писане на проекти за финансиране към университети, национални агенции и фирми, организиране на конференции и набиране на средства за кампании. Най-голямо удовлетворение ми носи контактът с млади хора от цяла Европа и възможността за междукултурна интеграция.

 

Прочетете още: Да попитаме логопеда

Няма коментари

Напиши коментар