Вашите данни се обработват и използват съобразно Закона за защита на личните данни. Запознайте се с нашите правила за защита на личните данни Правила за защита на личните данни.

С настоящото изразявам изричното си съгласие Pedagogika.bg да се свързва с мен по имейл, като доброволно предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани единствено за целите на запитванията за удовлетвореност на клиента. Това съгласие мога да оттегля по всяко време чрез имейл на адрес: info@pedagogika.bg.