Необходимостта на родителите и учителите, както и други спeциалисти в сферата на детското развитие, за актуална информация относно промените в тази тематика ни мотивираха да създадем платформата pedagogika.bg. Съдържанието е полезно, интересно и актуално според всички най-нови методики и изследвания в световен план, свързани с детското развитие. Стремим се да даваме полезни съвети и практичен реализиран опит според стандартите на България и българското дете и родител.

 

Целта на платформата е да информира родителите за полезни практики, които могат да взаимстват за отглеждането, възпитанието и обучението на своето дете, както и да ги информираме за новите методики в сферата на образованието.

 

Нашият стремеж бе да създадем платформа, която дава поле за изява на различни специалисти в областта на детското развитие, на която могат да изразят своето мнение и позиция за проблемите в това отношение и да дадат различни решения, както и да създадем информационно поле, което подкрепя родителя в нелеката му задача да направи най-добрият избор за своето дете.

 

Екипът ни се състои от специалисти в различни области, свързани с детското развитие – педагози, психолози, логопеди, треньори по различни видове спорт и изкуства, обединени от общата мисия да дадат пример за по-съвременно и актуално обучение.

Абонирайте се за нашия бюлетин

Да, искам да получавам Бюлетин по е-mail и се съгласявам с условията за обработка на данните ми, посочени в правилата за защита на личните данни.