Pedagogika
Там, където думите не стигат, изкуството „говори“

Луиза Хамел е художник и творец, илюстратор на детски книжки и силно ангажиран с полезни за обществото инициативи. Със своето голямо сърце и усмивка, тя стана част от социалната кауза на ОГ „Светлина“ посветена на живота и значението на пчелите…

Мисия

Мисията на Фондация „Бъдеще в Светлина” е да информира и образова родителите за полезните практики, най-новите методики и изследвания в сферата на образованието, които те могат да взаимстват за отглеждането, възпитанието и обучението на своите деца.

“Бъдеще в Светлина” с ЕИК 177235930 е фондация в обществена полза, която извършва само нетърговски дейности в съответствие с каузата си.

Контакти

Фондация „Бъдеще в Светлина“
адрес: София, ж.к Овча купел 1, бл. 65, ет. 1, ап. 1
еmail: info@pedagogika.bg
тел: 0895 840 502