Pedagogika

За нас

Мисия

Мисията на Фондация „Бъдеще в Светлина” е да информира и образова родителите за полезните практики, най-новите методики и изследвания в сферата на образованието, които те могат да взаимстват в грижата, възпитанието и обучението на своите деца.

Фондация “Бъдеще в Светлина” с ЕИК 177235930 е фондация в обществена полза, основана през 2017 година, която извършва единствено нетърговски дейности, съобразени с мисията й. Необходимостта на родителите и учителите, както и други специалисти в сферата на детското развитие, за актуална информация относно динамичните промени в тази сфера ни мотивираха да създадем платформата pedagogika.bg. Съдържанието е полезно, интересно и актуално според всички най-нови методики и изследвания в световен план, свързани с детското развитие. Стремим се да даваме полезни съвети и споделяме практичен реализиран опит според световните и стандартите на България съобразени с нуждите на  българското дете и родител.

Целта на платформата е да информира родителите за полезни практики, които могат да взаимстват в грижата, възпитанието и обучението на своето дете, както и да ги информираме за новите методики в сферата на образованието. 

Pedagogika.bg e платформа, която дава поле за изява на различни специалисти в областта на детското развитие, на която могат да изразят своето мнение и позиция за различни решения, както и да създадем информационно поле, което подкрепя родителя в нелеката му задача да направи най-добрия избор за своето дете.

Дейностите ни са разнообразни, но насочени към крайната цел за постигане на положителна социална промяна и повишаване на качеството на живот.

Най-важните ни микро цели са:

  • Достъп до качествено образование за всички.
  • Представяне на холистичния модел на обучение като процес, който благоприятства развитието на децата на физическо, психологическо и когнитивно ниво.
  • Да образоваме относно значението на благоприятната образователна среда в семейството, училището и общността за доброто здраве и развитие на децата ни.
  • Да предоставим на родителите полезна информация и съвети относно методите за изграждане и развитие на компетенциите за 21 век в подрастващите, формиране на правилни навици и мотивация за да постигат целите си.

Ние вярваме, че образованието чрез творческо обучение укрепва уменията за възприемане, анализиране и решаване на проблеми, и също така създава важни умения в ежедневния живот. Обучението чрез преживяване и реално участие в разрешаването на различни казуси създава опитни личности, способни да участват равнопоставено в съвременния динамичен свят. 

Поставили сме си високи цели. За да успеем в тяхното постигане ние извършваме следните дейности:

  • Не спираме да се учим и усъвършенстваме, за да можем да предадем опита си на преподаватели, деца и техните родители.
  • Информираме за начините на провеждане на образователни занимания и методики, свързани с беседването, дискусията, играта и брейнсторминга.
  • Информираме за важността децата да участват в извънкласни занимания и да имат индивидуални и групови изяви.
  • Организираме дискусионни групи с родители, преподаватели и други специалисти, по време на които говорим за нуждите на образованието и търсим нови подходи за постигане на положителна социална промяна.
  • Участваме в социални проекти и работим в сътрудничество с други организации, институции, учители и психолози, с които ни обединява голямата ни цел – да помогнем на децата да станат самостоятелни, да бъдат възпитани и учтиви, да опознаят света около себе си и постигат своите цели с лекота.
  • Чрез тази платформа ние осведомяваме родителите за полезните практики, най-новите методики и изследвания в сферата на образованието, които те могат да взаимстват за отглеждането, възпитанието и обучението на своите деца.

Добре дошли на сайта на Фондация „Бъдеще в Светлина”.

Мисия

Мисията на Фондация „Бъдеще в Светлина” е да информира и образова родителите за полезните практики, най-новите методики и изследвания в сферата на образованието, които те могат да взаимстват за отглеждането, възпитанието и обучението на своите деца.

“Бъдеще в Светлина” с ЕИК 177235930 е фондация в обществена полза, която извършва само нетърговски дейности в съответствие с каузата си.

Контакти

Фондация „Бъдеще в Светлина“
адрес: София, ж.к Овча купел 1, бл. 65, ет. 1, ап. 1
еmail: info@pedagogika.bg
тел: 0895 840 502