Психология на детето

Ключовите знаци, които показват, че всъщност вашето разсеяно дете има селективен слух и какво можете да направите по въпроса